RSS Feed
مرکز آموزش : درگاه اینرنتی و سایت ها
برای دانلود پروپزال کارت اعتباری و امتیازی ایرانیان بر روی اینجا [HTTPS://T.ME/FILEBTICIR/239]کلیک کنید
  پس از اتمام مراحل ثبت نام عضو در باشگاه تخفیف ایرانیان اگر این ثبت پس از وارد نمودن کد تایید رمز ورود به پنل از طریق پیامک به او اطلاع رسانی میگردد . اما اگر شخص توسط نمایندگی و از پنل نماینده ثبت نام شود کد تایید ارسال نمیگردد و کاربر پس از اتمام مرا...